Saurer D230
Saurer D230 Spezialausfuehrung mit schmaler Kabine
auf dem Saurertreffen am 01.05.2010 in Arbon/CH
Saurer D230, fotografiert in Zuerich/CH am 02.07.2011
Saurer D230, fotografiert in Schwaderloch/CH im Juni 2013
last update: 28.12.2013
home